Altayl?’dan Ahmet Hakan’a “Z?rca”

Habertürk gazetesinin deneyimli yazar? Fatih Altayl?, Hürriyet gazetesinin
çok okunan yazarlar?ndan Ahmet Hakan’? sert ?ekilde ele?tirmeyi aral?ks?z
sürdürüyor.

Bugünkü kö?esinde Ahmet Hakan’? bir kez daha hedefe koyan Fatih Altayl?, Ahmet
Hakan’?n dün yay?mlanan yaz?s?nda geçen baz? sat?rlar? oldukça sert bir ?ekilde
ele?tirdi.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Altayl?’n?n yaz?s?nda kulland??? bir kelime okurlar?n oldukça dikkatini çekti.

Altayl? yaz?s?n?n bir bölümünde Ahmet Hakan’? “z?rca” olmakla itham ediyordu.

Habertürk yazar? Fatih Altayl?’n?n bugünkü kö?e yaz?s?n?n ilgili bölümü ?öyle:

SAÇMALAMA ÖZGÜRLÜ?Ü 

GENELKURMAY
Ba?kan?’n?n operasyonu yönetirken çekildi?i söylenen görüntüleri Ahmet Hakan Beyefendi “be?enmemi?”.

Diyor ki: “Bu
foto?rafta teknoloji eksik.”

Diyecek iki
kelam?m var bu “z?rca” ya.

– Ahmet Bey, orada atari oynam?yorlar. Hollywood filmlerindeki haval?
komuta manzaralar?n? yaratmaya çal??m?yorlar. Ciddi bir i? yap?yorlar. Bin
Ladin’in ele geçirildi?i operasyonu izleyen ABD Ba?kan? ve komuta heyetinin
görüntülerini gördün mü bilmiyorum.

Tahta bir
masa üzerindeki eski bir ekran?n ba??ndayd?lar. Film çevirmiyorlar, ciddi bir
i? yap?yorlar. Senin zannetti?in gibi “hava atm?yorlar”. Bu bir….

– Gelelim
ikiye. Niyeyse Kemal K?l?çdaro?lu’nu ele?tirmi?sin, harekât?n ba?lad???
gün Almanya’da düzenlenen bir toplant?ya kat?ld? diye. TBMM’de Afrin
harekât?yla ilgili özel bir oturum vard? da Kemal K?l?çdaro?lu ona
kat?lmay?p Almanya’ya m? gitti? Afrin harekât? ba?lad? diye sen tavla
partilerine ara m? verdin!

*

“Z?rca” ne demek?

Z?rca sözcü?ünün ne anlama geldi?ini bilmeyen okurlar?m?za yard?mc? olal?m.

Altayl?’n?n yaz?s?nda geçen z?rca argo bir kelime.

Z?rca kelimesi argoda “z?r cahil” kelimesinin k?saltmas? olarak kullan?l?yor.

x

Hi!
I'm Niki!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out