Der er Ifølge politologen Lijphart 16 parametre, der skal fokus på når man
sammenligner præsidentialisme og parlamentarisme.  3 af de 6 parametre er stabiliteten af den
udøvende magt, valgbarheden af den udøvende magt og graden af magtadskillelse.
I et præsidentilet system kan parlamentet ikke afsætte præsidenten. Denne regl
skaber ikke blot større stabilitet hos den udøvende magt, men gør derudover
også at magtadskillelsesgraden er større i det præsidentielle system,
hvilket kan resultere i mindre korruption og større individuel frihed. Og da
det er folket der vælger præsidenten i det præsidentielle system er det også en
mere demokratisk måde at vælge på.

Vi kan derfor
konkludere at de 3 første parametre fungere bedst under det præsidentielle
system, helt sikre kan vi dog ikke være i denne konklusion da

1.       ustabilitet
ikke nødvendigvis eksistere i et parlamentarisk system men der blot er mulighed
for det.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

2.       I
et parlamentarisk system har den udøvende magt tit et demokratisk flertal i
ryggen, og vælgerne er tit klar over hvordan de forskellige partier vil udforme
den udøvende magt

De 3 sidste
parametre er kontinuiteten, effektiviteten af lovgivningsprocessen og systemets
grad af inklusion. I et præsidentielt system er der en splittelse af den
udøvende magt og den lovgivende magt, hvilket kan skabe nogle uløselige
debatter, som i sidste ende kan gøre lovgivningen til en langtrukken,
ineffektiv proces. I det parlamentere system vil der ikke på samme måde opstå sådanne
uenigheder. Det parlamenterer system vinder også på kontinuitet. Den er
udøvende magt er ikke ligeså periodisk anlagt som den er under et præsidentielt
system, da den er så afhængig af parlamentet. Også inklusionsgraden i valget af
den udøvende magt er størst i det parlamentariske system. Grunden til det, er
at enhver stemme “tæller” i valget af en regering, modsat det præsidentielle
system hvor alle de stemmer der er gået til den tabende præsident er “spildte”
altså kort sagt

Fordelene ved præsidentielle system:
stabilitet, den udøvende magt udpeges med et stærkere demokratisk grundlag og sandsynligheden
for korruption er mindre.

Fordelene ved parlamentariske system:
effektivitet, kontinuitet og inklusionsgrad.

1 Arend
d’Angremond Lijphart (født 17. august 1936, Apeldoorn, Holland) er en politolog
med
speciale i komparativ politik, valg og valgsystemer, etnicitet og politik

x

Hi!
I'm Niki!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out