Het reisgedrag new wave de Nederlanders

Nederlanders staan er om bekend digital audiotape je ze overal tegen komt, in dot opzicht zou je zeggen digital audiotape Er een bepaald reisgedrag typerend is voor Nederlanders. Toch is dit wel het geval, ook Nederlanders hebben een aantal belangrijke overeenstemmingen wanneer het gaat over hun reisgedrag. In dot deel new wave het adviesrapport zal u dot kenbaar gemaakt worden. Hierbij word gebruik gemaakt new wave betrouwbare bronnen dice u terug kunt vinden in dot papers.

  1. Vakantieparticipatie
  2. De duur van de vakantie
  3. Bestemmingen binnenland
  4. Bestemmingen buitenland

Vakantieparticipatie

Opvallend is dat een hoog per centum Nederlanders op vakantie gaat. Zowel voor korte vakanties ( 2 tot 7 dagen ) ALSs lange vakanties ( 8 of meer dagen ) . Dit per centum komt neer op 82 % ( 2008 ) . Dit per centum is erg stabiel het verschilt namelijk slechts 1 procent ALSs u kijkt in de periode new wave 2003 tot 2008. Dit per centum komt neer op 12,5 miljoen Nederlanders die jaarlijks op vakantie gaan.

Hoewel wintersport de laatste jaren steeds meer in opkomst is blijft de Lange vakantie in de zomer favoriet onder de Nederlanders. Het aantal Nederlanders digital audiotape in 2008 op wintersport is gegaan bedraagt 5,1 miljoen tegenover 10,0 miljoen zomervakanties. Hierbij gaat het wel om vakanties die 5 of meer dagen duren. Korte vakanties daar in tegen worden meer gedaan in de winter. Een belangrijke toevoeging hieraan is wel digital audiotape de winter periode 7 maanden ( oktober – April ) duurt en de zomer periode slechts 5 maanden ( mei – September ) .

De duur van de vakantie

Een gemiddelde Lange vakantie in 2008 duurde 12 dagen. Buitenlandse Lange vakanties duurden gemiddeld 3 dagen langer dan binnenlandse Lange vakanties. Korte vakanties duurden gemiddeld iets meer dan 3 dagen. Hierbij was bijna geen verschil tussen het gemiddelde new wave binnenlandse en buitenlandse vakanties.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bij het lezen van deze statistieken is heated echter wel belangrijk digital audiotape U zich realiseert digital audiotape zowel de dag van vertrek ALSs de dag van aankomst bij de duur van de vakantie worden gerekend. Zo worden korte vakanties vaak in heated weekend doorgebracht.

Tijdens de deze vakanties moest er natuurlijk ook een overnachtingsplaats gevonden worden, hiervoor boekte Nederlanders voor Lange vakanties in totaal 253 miljoen overnachtingen. Meer dan de helft van deze overnachtingen vonden plaats in het buitenland. Op alle bestemmingen overtrof de zomerovernachtingen die new wave de winter. De meeste overnachtingen tijdens lange vakanties werden gemaakt in Frankrijk ( 17 % ) , Spanje ( 11 % ) nut Duitsland ( 9 % ) . Bij korte vakanties waren de resultaten van het onderzoek anders. Hier vonden de meeste van de 70 miljoen overnachtingen plaats in Nederland. Zowel in Nederland ALSs in het buitenland waren er weinig verschillen in heated aantal overnachtingen in de winter en de zomer.

Bestemmingen binnenland

Door de statistieken van het ContinuVakantieOnderzoek new wave TNS Nipo hebben we tijdens heated onderzoek een goed beeld gekregen new wave het Nederlandse Reisgedrag in Nederland. Het toeristengebied ‘Veluwe en Veluwerand ‘ blijkt in 2008 met 12 % het meest bezochte gebied door Nederlandse vakantiegangers. Daarna komt met 11 % de toeristen gebieden ‘Groningse, Friese en Drentse zandgronden ‘ nut ‘Noordzeebadplaatsen ‘ op de ranglijst. Opvallend is dat het laats genoemde gebied de laatste jaren wel steeds minder Nederlandse toeristen trekt. Trokken ze in 2003 nog 1,3 miljoen Nederlanders, nu is dat nog slechts 1 miljoen binnenlandse toeristen. Hieraan kun je zien digital audiotape de bosrijke gebieden meer in opkomst zijn en juist de H2O ( Z, rivieren en meren ) gebieden minder interessant worden. Dit word ook beaamd door de volgende statistiek. Hierin staat de ontwikkeling new wave het aantal bezoekers in de periode new wave 2003 tot 2008.

hypertext transfer protocol: //www.cbs.nl/NR/rdonlyres/8665248B-16B7-4C08-B980-4159B7AE0F6F/0/2008g72pub.pdf

Grafiek binnenland verdeling overtypen/invoegen!

x

Hi!
I'm Niki!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out