Romeo and juliet

Voorwoord

We hebben gekozen ‘de invloed new wave het stuk ‘Romeo & A ; Juliet ‘ op jongeren nu ‘ te onderzoeken.
Hiervoor hebben we gekozen omdat we eerst bedachten digital audiotape we iets met Shakespeare wilden onderzoeken, omdat zijn stukken nu nog steeds worden opgevoerd. Dat betekent digital audiotape hij erg veel invloed gehad moet hebben en nog steeds heeft. Dat vinden we fascinerend en digital audiotape wilden we onderzoeken.
Mevrouw De Rooij echter vertelde ons dat dot onderwerp te strain was, omdat Shakespeares invloed haast oneindig is. Daarom gingen wij ons specificeren tot een stuk. Dit werd Romeo en Julia, omdat wij dot allebei een mooi stuk vinden, het spreekt ons aan. We zijn namelijk afgelopen vorig jaar in februari naar een productie over Romeo & A ; Julia geweest ; namelijk ‘Romeo over Julia ‘ , door Rick Engelkes Producties.
We vonden dit allebei een heel gaaf stuk. De inhoud is gewoon het originele stuk new wave Romeo en Julia, maar dan wel een beetje veranderd. Het originele aan het toneelstuk is dat het door 5 mannen wordt gespeeld, die steeds van rol wisselen. Ze spelen heated stuk ook echt alsof ze het spelen, wat inhoudt digital audiotape ze af en toe tegen elkaar zeggen: ‘nu wil ik Romeo spelen! ‘
Het is heel origineel gespeeld en ook met heel veel wit en op ons maakte heated allebei wel indruk.
Onder andere dus vanwege de wit en originaliteit, maar ook vanwege de universele thema ‘s dice erin voorkomen. Deze zijn new wave alle tijden en spreken Jong en oud aan. Zelf zijn wij vooral geinteresseerd in jongeren.
Daarom lijkt het ons interessant te onderzoeken of nut in hoeverre het stuk en de thema ‘s dice Erin spelen jongeren nu nog aanspreken en beinvloeden.

Romeo & A ; Juliet

Romeo and Juliet is vermoedelijk geschreven tussen 1591 en 1595. Romeo & A ; Juliet werd in 1595 voor het eerst opgevoerd ALSs toneelstuk in Londen. Het stuk is voor het eerst gepubliceerd in 1597 ALSs niet-geautoriseerde quarto-editie, en daarna in 1599 ALSs geautoriseerde 4to.
De officiele titel new wave het toneelstuk Romeo nut Julia is The Most Excellent and Deplorable Calamity of Romeo and Juliet. Het gaat, zoals in de samenvatting bij deelvraag 1 nog uitgebreid aan soma zal komen, over de onmogelijke liefde tussen Romeo Montague en Juliet Capulet.

Door wie?

Het stuk is geschreven door William Shakespeare.

William Shakespeare is in april 1564 geboren in Stratford-upon-Avon, in Engeland. Zijn vader was een succesvol handelaar en wethouder, zijn moeder kwam uit een adellijke familie.
Shakespeare heeft waarschijnlijk gestudeerd aan de Stratford Grammar School, wat onderwijs in Latijnse grammatica en het vertalen new wave auteurs ALSs Cicero, Vergilius en Ovidius inhield.
Shakspere is in 1582 getrouwd met Anne Hathaway en heeft met haar een dochter, Susanna en een tweeling, Hamnet en Judith gekregen. Hamnet overleed nog ALSs sort.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

In 1588 ging Shakespeare naar Londen nut daar kreeg hij na vier jaar succes. In de tussenjaren zou hij misschien met een toneelgezelschap, Leicester of Queen ‘s Men, zijn meegetrokken. Shakespeare kreeg naamsbekendheid ALSs acteur, schrijver en mede-eigenaar new wave het toneelgezelschap The Lord Chamberlain ‘s Men, vernoemd naar de patron. Later zou het gezelschap The King ‘s Men heten.
Shakespeare zou in de tijd digital audiotape hij in Londen woonde nut werkte een rijk adult male zijn geweest. In deze tijd heeft hij heated overgrote deel new wave zijn stukken geschreven, waaronder ook Romeo and Juliet.
Shakespeare zou in 1613 zijn teruggekeerd naar Stratford, waar hij ook overleed in april 1616.

William Shakespeare wordt door velen beschouwd ALSs de grootste schrijver dice Engeland ooit heeft voortgebracht, vanwege zijn literaire werken en zijn enorme invloed op de Engelse Afrikaans, er worden peg steeds honderden woorden, uitdrukkingen en citaten van hem gebruikt.

Hij heeft 38 calamities, historische stukken nut komedies geschreven, en 154 sonnetten en langere gedichten. De meeste stukken hiervan heeft hij geschreven van 1585 tot 1610.
Zijn stukken zijn vertaald in elke belangrijke Afrikaans en zijn meer uitgevoerd dan dice new wave ieder ander schrijver.

Waar is heated stuk op gebaseerd?

Shakespeare heeft bij veel new wave zijn geschreven stukken gebruikt gemaakt new wave al geschreven secret plans. Hij was daar niet de enige in, bijna alle elizabethaanse toneelschrijvers grepen terug op eerder geopenbaarde stukken. Zo ook bij Romeo and Juliet.

Romeo and Juliet is gebaseerd op het gedicht The Tragicall History of Romeus and Juliet door Arthur Brooke. Hij was een veelbelovend schrijver en schreef het stuk in 1562, maar is subsequently verdronken. Brooke had zijn verhaal ontleend aan een Franse vertaling new wave een verhaal new wave Matteo Bandello, een Italiaan. De vroegst bekende versie new wave het Romeo- en Julia verhaal is Mariotto & A ; Gianozza door Masuccio Salemitano ‘s, ook een Italiaan. Hij heeft heated verhaal in 1476 gepubliceerd. Zijn verhaal speelt zich af in Siena en vertoont verder grote gelijkenissen met heated Romeo and Juliet dat we kennen van Shakespeare. Misschien heeft Shakespeare ook inspiratie voor Romeo en Julia opgedaan van het verhaal Pyramus et Thisbe uit de oudheid, door Ovidius. Tijdens zijn Latijnse opleiding is hij hiermee in aanraking gekomen en ook dot verhaal vertoont overeenkomsten met Romeo en Julia, namelijk de onmogelijke liefde door de ouders en de tragische dood new wave beide geliefden door een misverstand over de dood van de ander.

Welke rol speelde toneel in de tijd van Shakespeare?

In de zestiende eeuw, de tijd van Shakespeare, veranderde de nauwe set tussen kerk en staat dice eerder toneel beinvloedde. In de middeleeuwen waren toneelstukken namelijk gebaseerd op bijbelse thema ‘s en bedoeld om mensen bewust Te maken van de wijsheid van God. Ze werden georganiseerd door gilden nut in of nabij een kerk uitgevoerd. Toen onder koningin Elizabeth, dice de ruimte gaf aan verschillende geloofsrichtingen, de gilden elizabethan theatreuitstierven, kregen de toneelstukken andere thema ‘s en werden ze geproduceerd door rondreizende theatergezelschappen. Een voorbeeld daarvan is The Lord Chamberlain ‘s Men, waar Shakespeare bij betrokken was.

In de tijd van Shakespeare werd een hoofdpersoon met wie het publiek zich kon identificeren gecombineerd met tradities uit de Middeleeuwen. In 1576 verscheen ook het eerste theatre in Londen: toneel kreeg toen een vaste plaats. Het was dus een geheel nieuwe tijd voor het toneel. Theater in die tijd wordt daarom ook wel beschreven ALSs Elizabethan Theatre. In de tijd new wave Shakespeare speelde toneelstukken een grote rol in het dagelijks leven. Ze waren voor iedereen toegankelijk, de armere mensen moesten staan. Hierdoor konden de toneelstukken van Shakespeare zoveel mensen bereiken en zelfs nu nog zoveel invloed uitoefenen. Dat de toneelstukken heel veel mensen bereikten gilded met name voor de toneelstukken new wave Shakespeare, omdat zij zowel elementen new wave volkse, middeleeuwse, ALSs nieuwe, aristocratische tradities bevatten, en daarnaast een universeel karakter hadden: iedereen kon zich ermee identificeren.

Hoofdvraag en deelvragen

Hoofdvraag:

Wat is de invloed van het stuk ‘Romeo & A ; Juliet ‘ new wave William Shakespeare op jongeren in Amsterdam nu?

Deelvragen:

1. Wat is de inhoud new wave het stuk ‘Romeo & A ; Juliet ‘ ?

2. Wat kenmerkt heated stuk ‘Romeo & A ; Juliet ‘ ?

3. In hoeverre en op welke manieren komen jongeren in aanraking met het stuk?

4. Wat spreekt jongeren aan in het stuk?

5. In hoeverre herkennen jongeren zich in kenmerkende thema ‘s new wave het stuk?

6. In hoeverre worden jongeren geraakt door het stuk?

Methode

Om de verschillende deelvragen Te beantwoorden hebben we ons onderzoek ALSs volgt uitgevoerd:

Deelvraag 1: Wat is de inhoud new wave het stuk ‘Romeo & A ; Juliet ‘ ?

We lezen heated originele book new wave ‘Romeo & A ; Juliet ‘ nut vatten dot rain trees in heated Nederlands.

Deelvraag 2: Wat kenmerkt het stuk ‘Romeo & A ; Juliet ‘ ?

We markeren tijdens heated lezen de passages van het stuk dice volgens ons kenmerkende thema ‘s bevatten. Deze noteren we.

Om de deelvragen 3, 4, 5 en 6 Te beantwoorden, hebben we een onderzoek uitgevoerd.

We hebben eerst een vragenlijst opgesteld om de vragen te beantwoorden, en deze in twee gidsexperimenten aan jongeren tussen de 15 en 22 gevraagd op school nut in het centrum new wave Heemskerk.

Aan de manus van de antwoorden dice we kregen, hebben we de vragenlijst aangepast: we hebben er 2 verschillende vragenlijsten* new wave gemaakt, een voor de jongeren die het stuk wel gezien of gelezen hadden, en een voor de jongeren die dat niet hadden.

Voor het echte onderzoek zijn we naar Amsterdam gegaan. We hebben een middag lang jongeren tussen de 15 en 22 aangesproken dice we op straat ( in het centrum ) tegenkwamen, en biddy moose een aantal vragen gesteld van de vragenlijst.

Aan ieder hebben we gevraagd of we hen mochten filmen, waarbij we uitlegden dat de movie alleen op school vertoond zou worden. Thirsa stelde steeds de vragen, Sarah filmde, of, wanneer ze dot niet wilden, noteerde de antwoorden.

Deelvraag 3: In hoeverre en op welke manieren komen jongeren in aanraking met het stuk?

Vragen op de vragenlijst:

* Heb je wel eens gehoord new wave Romeo & A ; Julia?

* Heb je het stuk welk eens gelezen of gezien?

* Welk toneelstuk of welke movie heb je gezien?

* Heb je het stuk gelezen of gezien voor de lol of voor school?

Deelvraag 4: Wat spreekt jongeren aan in het stuk?

Vraag op de vragenlijst:

* Sprak het stuk je aan, ja of nee? Zo ja, welke gebeurtenissen het meest? Zo nee, welke gebeurtenissen niet?

Deelvraag 5: In hoeverre herkennen jongeren zich in kenmerkende thema ‘s new wave het stuk?

Vragen op de vragenlijst:

* Herken je jezelf in de volgende thema?

Heb je wel eens zoiets meegemaakt?

– Onoverwinnelijke liefde

– Onmogelijke liefde

– Rivaliteit ( familievete )

– Zelfmoord

– Loyaliteit

– Wraak

– Verlies

– Liefdesverdriet

Deelvraag 6: In hoeverre worden jongeren geraakt door het stuk?

Vraag op de vragenlijst:

* Heeft het stuk je aan het denken gezet of liet het je verder koud? Zo ja: waarover ben je gaan denken?

N.B. Let op het onderscheid tussen de vragen: ‘spreekt het stuk jongeren aan ‘ en ‘worden jongeren geraakt door het stuk ‘ . Wij hebben voor dot onderscheid gekozen omdat het volgens ons verschil maakt of een stuk je aanspreekt of digital audiotape het je ook raakt.
Als een stuk je aanspreekt Bluegrass States je er waarschijnlijk voor je Er een beetje in Te verdiepen, misschien tabun je het stuk lezen of de movie kijken. Het stuk doet nog niet per se iets met je.
Als het stuk je raakt is dit een conclusie achteraf: je hebt je Al een beetje in het stuk verdiept, een uitvoering of de movie gezien en je komt tot de conclusie dat het stuk je aan het denken zet: het raakt je en laat je niet koud.
Als het stuk je raakt heeft heated meer invloed op je, dan wanneer het je alleen aanspreekt. Daarom hebben wij voor dot onderscheid gekozen.


Het originele script, de vragenlijsten, de antwoorden bij het gidsexperiment en de antwoorden bij het onderzoek in Amsterdam zijn ALSs bijlagen bijgevoegd.

Overzicht in Amsterdam
Deelvraag 1

Wat is de inhoud new wave het stuk ‘Romeo & A ; Juliet ‘ ?

Samenvatting new wave het originele book

Het verhaal speelt zich af in Verona in Italie . Hier wonen twee households van hoge afkomst, Capulet en Montague, dice Al vele generaties lang een vete hebben. Iedere generatie wordt weer voortgedreven door de haat van de ouders. De households krijgen op straat steeds weer ruzie en verstoren door Hun gevechten de vrede.

Het stuk begint dan ook met een gevecht tussen Capulet en Montague, waarbij de prins van Verona voor de zoveelste keer tussenbeide moet komen.

Romeo Montague heeft niet meegedaan aan het gevecht. Romeo is een romanticus dice gedichten schrijft en heel veel nadenkt, en is op heated minute aan het peinzen over zijn liefde Rosaline nut zijn liefdesverdriet. Benvolio, zijn neef, komt hem opvrolijken, maar niets helpt.

romeoandjulietDan geeft de familie Capulet een feest, die mede bedoeld is om de dochter new wave het huis, Juliet Capulet aan een adult male Te helpen, aangezien ze bijna 14 wordt. Paris, een adult male new wave hoog aanzien, dingt mede naar haar manus, en de ouders van Juliet zouden hem een goede keus vinden. Capulet stuurt een bode erop uit om de uitnodigingen te verzenden. Deze kan echter niet lezen, en vraagt daarom een voorbijganger om hulp. Dit is Romeo, en zodoende zijn hij en zijn vrienden ook uitgenodigd op het feest. Benvolio dringt aan om Te gaan, omdat Rosaline ook komt. Hij zal Romeo eens bewijzen digital audiotape vele andere meisjes mooier zijn.

Op het feest ziet Romeo Julia, en hij wordt spontaan verliefd op haar. Julia ziet Romeo nut wordt ook verliefd op hem. Ze kussen elkaar. Dan merkt Tybalt, de neef van Julia, Romeo op en verteld dot woedend aan Capulet. Deze wil niet de vrede verstoren op het feest, en beveelt niet Te gaan vechten en gewoon aan Te zien digital audiotape hij Er is.

Na het feest Klimt Romeo over de muur van de tuin van Capulet, en staat onder het balkon new wave Julia. Beiden hebben een groot quandary omdat ze new wave de vijandelijke familie zijn. Maar een ding is zeker: ze houden new wave elkaar hoe dan ook, en ze verklaren de liefde aan elkaar.

De volgende ochtend vraagt Romeo broeder Lorenzo om biddy in het echt Te verbinden. De verzorgster new wave Julia komt bij Romeo om hem om bericht Te vragen over een eventueel huwelijk, en vertelt aan Julia digital audiotape ze dice middag nog zullen gaan trouwen in de kapel van broeder Lorenzo. Zo gezegd zo gedaan: ze komen rain trees in de kerk en broeder Lorenzo voltrekt het huwelijk.

Diezelfde middag peg, komen Tybalt en aanhang op het strand, waar onder andere Benvolio en Mercutio, de beste vriend van Romeo zijn. Mercutio lokt Tybalt uit nut andersom, maar voor het een gevecht kan worden komt Romeo aan, net terug new wave zijn geheime trouwerij. Tybalt scheldt hem uit voor schurk, en Romeo wil alleen maar vrede sluiten met Tybalt, omdat het nu technisch gezien ook zijn familie is. Tybalt en aanhang beginnen Romeo in elkaar Te slaan, en Mercutio grijpt in en verdedigd Romeo. Romeo probeert hem tegen Te houden, omdat hij geen gevecht wil en op dat minute steekt Tybalt Mercutio neer. Mercutio sterft, beide huishoudens vervloekend.

Tybalt vertrekt snel, maar Romeo achtervolgt hem, en doodt hem uiteindelijk, ALSs wraak voor zijn beste vriend. Gevolg is, dat Romeo verbannen wordt uit Verona.

Wanneer Juliet hiervan hoort new wave haar verzorgster, is ze eerst verdrietig om haar neef, maar vind het dan nog veel erger digital audiotape Romeo verbannen is. De verzorgster haalt Romeo, dice eigenlijk liever dood wil dan verbannen Te zijn, en Romeo blijft ‘s nachts bij Julia.

De volgende ochtend vlucht hij naar Mantua, en Juliet krijgt new wave haar ouders te horen digital audiotape ze over dainty dagen met Paris moet trouwen. Radeloos gaat ze naar broeder Lorenzo voor hulp, en hij geeft haar een vergif. Dit neemt ze op woensdagavond, de nacht voor de bruiloft, in, en het lijkt dan alsof ze dood is. Haar ouders wanen haar ook dood, en leggen haar lichaam in de kerk waar ze zou gaan trouwen. Tegelijkertijd moest een brief naar Romeo worden gestuurd om hem in Te lichten over de situatie. Maar Balthasar is de brief voor, en verteld Romeo wat hij gezien heeft: Juliet is dood. Paris is genuine bij haar, en Romeo en Paris vechten. Paris sterft. Romeo drinkt het vergif op wat hij cyberspace heeft gekocht, en sterft ook. Dan wordt Juliet wakker, op hetzelfde minute digital audiotape broeder Lorenzo, gewaarschuwd door Balthasar, in de kerk aankomt. Juliet kust Romeo om zo nog wat vergif op Te nemen, en sterft ook. Bewakers, de prins en de ouders van Romeo & A ; Juliet worden erbij gehaald, en Romeo ‘s moeder sterft vanwege het verdriet om haar zoon. De prins geeft de haat tussen de households de schuld, en eindelijk leggen ze het bij.

Deelvraag 2

Wat kenmerkt heated stuk ‘Romeo & A ; Juliet ‘ ?

Romeo_and_Juliet.jpgWe hebben met behulp new wave het book new wave het toneelstuk zelf en de samenvatting dice we hiervan gemaakt hebben, onderzocht welke universele thema ‘s in het stuk voorkomen die heated stuk kenmerken.

Wat is eigenlijk een thema?
‘Thema ‘ , volgens de dikke Van Dale: onderwerp waarover work forces denkt, spreekt of schrijft, Irish pound new wave behandeling.

De thema ‘s dice ik uit het book heb gehaald zijn:

– Rivaliteit ( familievete )

– Agressie

– Liefdesverdriet

– Liefde op het eerste gezicht

– Onoverwinnelijke liefde

– Onmogelijke liefde

– Wraak

– Verlies

– Loyaliteit

– Verbanning

– Uithuwelijking

– Zelfmoord

We zullen van Al deze thema ‘s een of meer kenmerkende transition ( s ) noemen.

We hebben dainty stukjes, namelijk dice waarin Romeo en Juliet zelfmoord plegen, twee keer genoemd. We hebben ze allebei genoemd onder ‘onoverwinnelijke liefde ‘ en onder ‘zelfmoord ‘ , omdat we ze allebei wel kenmerkend vinden voor digital audiotape thema.

Rivaliteit

1.1.16 SAMPSON: ‘A Canis familiaris of that house shall travel me to stand. I will take the wall of any adult male or amah of Montague ‘s.

1.1.22 SAMPSON: ‘Tis all one. I will demo myself a autocrat. When I have fought with the work forces, I will be civil the amahs, and cut off their caputs! ‘

Het eerste citaat kenmerkt rivaliteit omdat Sampson ( een Capulet ) zegt digital audiotape hij door Montague ‘s wordt uitgedaagd om ze ‘een koppie kleiner te maken ‘ . Het tweede citaat zegt hetzelfde, Sampson zal wel even afrekenen met de jongens en meiden new wave de Montague ‘s.

BENVOLIO: ‘I do but maintain the peace. Put up thy blade, or pull off it to portion these work forces with me. ‘
TYBALT: ‘What, drawn and talk of peace? I hate the word, as I hate snake pit, all Montagues, and thee! Have at thee, coward! ‘
( they fight )

In dot citaat wordt agressie beschreven, Tybalt en Benvolio raken namelijk in gevecht. Tybalt zegt de Montague ‘s Te haten en trekt zijn zwaard.…
‘Alas, that Love, whose position is muffled still,
Should, without eyes, see tracts to his will! ‘

‘This love feel I, that feel no love in this. ‘1.4.19
Romeo: ‘I am excessively sore enpierced with his shaft
To surge with his visible radiation plumes, and so jump
I can non jump a pitch above dull suffering.
Under love ‘s heavy load do I drop. ‘Deze twee citaten kenmerken liefdesverdriet, omdat Romeo spreekt over liefde die niet beantwoord wordt: ‘out of her favour ‘ , en ‘that experience no love in this ‘ , zij houdt niet van hem. In het tweede citaat blijkt digital audiotape hij hier erg new wave scoria new wave is.

Liefde op het eerste gezicht 1.5.51 Romeo: ‘O, she doth teach the torches to fire bright!
It seems she hangs upon the cheek of dark
Like a rich gem in an Ethiope ‘s ear,
Beauty excessively rich for usage, fot Earth excessively beloved!
So shows a white dove parading with crows,
As yonder lady o’er her chaps shos.
The step done, I ‘ll watch her topographic point of base,
And, touching hers, make blessed my ill-mannered manus.
Did my bosom love boulder clay now? Forswear it, sight,
For I ne’er saw true beauty boulder clay this dark. ‘
Dit citaat kenmerkt liefde op het eerste gezicht, omdat dot het minute was waarop Romeo Juliet voor het eerst zag. Hij is meteen helemaal weg new wave haar en zegt peg nooit zo’n mooi meisje Te hebben gezien.

Onoverwinnelijke liefde
JULIET: ‘O Romeo, Romeo, wherefore art 1000 Romeo?
Deny thy male parent and decline thy name.
Or, if thou wilt non, be but curse my love,
And I ‘ll no longer be a Capulet. ‘Romeo: ‘O, wilt 1000 leave me so unsated? ‘
JULIET: ‘What satisfaction canst 1000 have tonight? ‘
Romeo: ‘Th’exchange of thy love ‘s faithful vow for mine. ‘

2.6.35
Friar: ‘Come, come with me, and we will do short work.
For, by your foliages, you shall non remain entirely
Till Holy Church incorporate two in one. ‘


5.3.110
Romeo: ‘…
Ah, beloved Juliet,
Why art 1000 yet so just? Shall I believe
That insubstantial Death is amative,
And that the thin abhorred monster supports
Thee here in dark to be his fancy man?
For fright of that, I still will remain with thee,
And ne’er from this castle of dim dark
Depart once more. Here, here will I stay
With worms that are thy fille de chambres. O, here
Will I put up my everlasting remainder,
And agitate the yoke of unfortunate stars
From this world-wearied flesh. Eyess, look your last.
Weaponries, take your last embracing. And lips, O, you
The doors of breath, seal with a righteous buss
A dateless deal to steeping Death. ( kisses her )
Come, acrimonious behavior, come, unsavoury usher,
Thou desperate pilot, now at one time run on
The dashing rocks thy sea-sick weary bark!
Here ‘s to my love! ( drinks ) O true apothec’ry,
Thy drugs are speedy. ( kisses her ) Therefore with a buss I die. ‘ ( dies )
5.3.165
JULIET: ‘…
What ‘s here? A cup, closed in my true love ‘s manus?
Poison, I see, hath been his dateless terminal.
O peasant! Drunk all, and left no friendly bead
To assist me after? I will snog thy lips.
Haply some toxicant yet doth bent on them
To do me decease with a renewing. ‘ ( kisses him )
Thy lips are warm!
1st GUARD ( outside ) :
‘Lead, male child. Which manner? ‘
JULIET: ‘Yea, noise? Then I ‘ll be brief.
( happening Romeo ‘s sticker ) O, happy sticker!
This is thy sheath! ( knife herself )
There rust, and allow me decease. ‘ ( dies )

Deze citaten kenmerken onoverwinnelijke liefde, omdat Juliet in heated eerste citaat zegt afstand new wave haar familienaam Te willen doen, ALSs zij daardoor van hem kan houden. In het tweede citaat worden de twee in het echt verbonden, omdat ze niet meer zonder elkaar willen. In heated derde citaat denkt Romeo digital audiotape Juliet overleden is, en pleegt daarom zelfmoord. Zijn liefde voor haar is onoverwinnelijk, hij wil niet zonder haar verder leven. Ditzelfde geldt voor Juliet in het vierde citaat.

Onmogelijke liefde
1.5.68
CAPULET: ‘Why, how now, kinsman! Wherefore storm you so? ‘
TYBALT: ‘Uncle, this a Montague, our enemy,
A scoundrel that is hither come in malice
To contemn at our sedateness this dark! ‘
CAPULET: ‘Young Romeo is it? ‘
TYBALT: ‘Tis he, that scoundrel Romeo. ‘


1.5.148
JULIET: ‘Go inquire his name. ( Nurse goes )
( aside ) If he be married,
My grave is like to be my marrying bed! ‘
NURSE ( returing ) : ‘His name is Romeo, and a Montague,
The lone boy of your great enemy! ‘
JULIET: ‘My merely love sprung from my lone hatred!
Excessively early seen unknown, and cognize excessively late!
Colossal birth of love it is to me,
That I must love a loathed enemy. ‘
Deze citaten kenmerken onmogelijke liefde, omdat in heated eerste citaat duidelijk wordt gemaakt digital audiotape Romeo de vijand is van de Montague ‘s. In het tweede citaat wordt dot weer genoemd: Juliet zegt digital audiotape ze Romeo wil trouwen en hij blijkt de zoon van haar grootste vijand Te zijn. Dit huwelijk zal door Hun households niet goedgekeurd worden.

Wraak
3.1.130
Romeo: ‘Alive, in victory! And Mercutio slain!
Away to heav’n, rexpective lenience,
And fire-eyed rage be my behavior now!
Now, Tybalt, take the ‘villain ‘ back once more
That late 1000 gave’st me, for Mercutio ‘s psyche
Is but a small manner above our caputs,
Staying for thine to maintain him company!
Either 1000, or I, or both must travel with him! ‘
TYBALT: Thou, wretched male child, that didst consort him here,
Shalt with him therefore! ‘
Romeo: ‘This shall find that! ‘
They fight. Romeo kills Tybalt.
Dit citaat kenmerkt wraak omdat Romeo Tybalt vermoord, nadat dice Mercutio heeft vermoord. Romeo wreekt hiermee de dood new wave zijn vriend.

Verlies
4.5.49
LADY CAPULET: ‘Accused, unhappy, wretched, hateful twenty-four hours!
Most suffering hr that e’er clip saw
In enduring labour of his pilgrim’s journey!
But one, hapless one, one hapless and loving kid,
But one thing to joy and comfort in,
And cruel decease hath catched it from my sight! ‘

CAPULET: ‘Despised, distressed, hated, martyred, killed!
Uncomfortable clip, why came’st 1000 now
To slay, slay our sedateness?
O kid, O kid! My psyche, and non my kid,
Dead art 1000! Alack, my kid is dead,
And with my kid my joys are buried. ‘

Dit citaat kenmerkt verlies, omdat de ouders van Juliet hierin Hun emoties uiten over de plotselinge dood new wave Juliet, het verlies van hun dochter.

Loyaliteit
3.2.99
JULIET: ‘Blistered be thy lingua
for such a wish! Romeo was non born to dishonor!
Upon his forehead shame is ashamed to sit,
For ‘tis a throne where award may be crowned
Sole sovereign of the cosmopolitan Earth!
O, what a animal was I to call on the carpet at him! ‘


3.2.106
JULIET: ‘Shall I speak ailments of him that is my hubby?
Ah, hapless my Godhead, what tongue shall smooth thy name
When I, thy three-hours married woman, have mangled it? ‘


Deze citaten kenmerken loyaliteit, omdat in heated eerste citaat Juliet de Nurse verwijt digital audiotape ze slecht over Romeo spreekt, ze komt voor hem op. In het tweede citaat verwijt Juliet zichzelf digital audiotape ze haar adult male verwijten heeft gemaakt, zij hoort hem trouw Te zijn vindt ze.

Verbanning dot citaat hebben we niet gebruikt voor het beantwoorden new wave deelvraag 4, omdat we niet denken digital audiotape mensen zich hierin zullen herkennen.

3.3.31
Romeo: ‘Tis anguish, and non mercy! Heav’n is here
where Juliet lives, and every cat and Canis familiaris
And small mouse, every unworthy thing,
Live here in Eden and may look on her,
But Romeo may non. More validilty,
More honest province, more wooing lives
In carrion-flies than Romeo.

Hadst thou no toxicant mixed, no sharp-grounded knife,
No sudden mean of decease, though never so average,
But ‘banished ‘ to kill me? Banished?
O Friar, the damned usage that word in snake pit!
Howling attends it! How hast thou the bosom,
Bing a Godhead, a ghostly confessor,
A sin-absolver, and my friend professed,
To mangle me with that word ‘banished ‘ ? ‘Dit citaat kenmerkt verbanning, omdat Romeo hierin hoort new wave zijn verbanning uit Verona. Hij mag nooit meer terug keren naar deze plaats.

Uithuwelijking dot citaat hebben we niet gebruikt voor het beantwoorden new wave deelvraag 4, omdat we niet denken digital audiotape mensen zich hierin zullen herkennen.

3.5.112
LADY CAPULET: ‘Well, good, thou hast a careful male parent, kid,
One who, to set thee from thy weightiness,
Hath sorted out a sudden twenty-four hours of joy
That thou expects non, nor I looked non for. ‘
JULIET: ‘Madam, in happy clip! What twenty-four hours is that? ‘
LADY CAPULET: ‘Marry, my kid, early following Thursday forenoon,
The dandy, immature and baronial gentleman,
The County Paris, at Saint Peter ‘s Church,
Shall merrily make thee there a joyful bride! ‘
JULIET: ‘Now, by Saint Peter ‘s Church and Peter excessively,
He shall non do me there a joyful bride!
I wonder at his hastiness, that I must marry
Ere he that should be hubby becomes to court!
I pray you, state my Godhead and male parent, dame,
I will non get married yet! And, when I do, I swear,
It shall be Romeo, whom you know I hate,
Rather than Paris. These are intelligence so! ‘

CAPULET: ‘…
But if you will non marry, I ‘ll ‘pardon ‘ you:
Graze where you will, you shall non house with me!
Look to’t. Think o n’t. I do non utilize to joke!
Thursday is near. Lay manus on bosom. Advise.
If you be mine, I ‘ll give you to my friend.
If you be non, bent! Beg! Starve! Die in the streets!
For, by my psyche, I ‘ll ne’er acknowledge thee!
Nor what is mine shall ne’er make thee good!
Trust to’t. Bethink you. I ‘ll non be forsworn! ‘Uit deze citaten blijkt digital audiotape haar ouders voor Juliet een bruidegom hebben uitgezocht. Ook laat Juliet blijken digital audiotape ze dot absoluut niet wil, ze trouwt peg liever ‘haar aartsvijand ‘ Romeo dan County Paris, zo zegt ze. Vervolgens dreigt haar vader haar ALSs ze hem niet trouwt haar niet meer ALSs zijn dochter Te erkennen.

Zelfmoord
5.3.110
Romeo: ‘…
Ah, beloved Juliet,
Why art 1000 yet so just? Shall I believe
That insubstantial Death is amative,
And that the thin abhorred monster supports
Thee here in dark to be his fancy man?
For fright of that, I still will remain with thee,
And ne’er from this castle of dim dark
Depart once more. Here, here will I stay
With worms that are thy fille de chambres. O, here
Will I put up my everlasting remainder,
And agitate the yoke of unfortunate stars
From this world-wearied flesh. Eyess, look your last.
Weaponries, take your last embracing. And lips, O, you
The doors of breath, seal with a righteous buss
A dateless deal to steeping Death. ( kisses her )
Come, acrimonious behavior, come, unsavoury usher,
Thou desperate pilot, now at one time run on
The dashing rocks thy sea-sick weary bark!
Here ‘s to my love! ( drinks ) O true apothec’ry,
Thy drugs are speedy. ( kisses her ) Therefore with a buss I die. ‘ ( dies )

5.3.165
JULIET: ‘…
What ‘s here? A cup, closed in my true love ‘s manus?
Poison, I see, hath been his dateless terminal.
O peasant! Drunk all, and left no friendly bead
To assist me after? I will snog thy lips.
Haply some toxicant yet doth bent on them
To do me decease with a renewing. ‘ ( kisses him )
Thy lips are warm!
1st GUARD ( outside ) :
‘Lead, male child. Which manner? ‘
JULIET: ‘Yea, noise? Then I ‘ll be brief.
( happening Romeo ‘s sticker ) O, happy sticker!
This is thy sheath! ( knife herself )
There rust, and allow me decease. ‘ ( dies )

In deze twee citaten wordt de zelfmoord new wave Romeo en Juliet beschreven. Beiden plegen zelfmoord omdat ze wanhopig zijn omdat ze ( in Romeo ‘s geval ) denken dat de ander dood is. Romeo neemt vergif in, Juliet steekt zichzelf dood met heated zwaard new wave Romeo.

Deelvraag 3

In hoeverre en op welke manieren komen jongeren in aanraking met het stuk?

Sinds Romeo & A ; Julia voor het eerst werd opgevoerd, zijn er door de geschiedenis heen ontelbaar veel adaptaties gemaakt van het stuk, in de vorm new wave movies, theaterstukken, musicals, concert dance, muziek, dans, noem maar op. Maar behalve dat het stuk opnieuw wordt geproduceerd, zie je het eeuwenoude liefdesverhaal overal om je heen. Daarbij komen de, inmiddels cliches, van de beroemde balkonscene in bijna elke romantische movie weer terug. Dit alles is niet zo vreemd, aangezien liefde het meest besproken thema op deze wereld is.

Er zijn verschillende movies gemaakt die jongeren in Nederland gezien kunnen hebben, waarin het verhaal new wave Romeo & A ; Julia opnieuw gemaakt is:

* West Side Story ( 1936 ) new wave Irving Thalberg

* Romeo and Juliet ( 1968 ) new wave Franco Zeffirelli

* William Shakespeare ‘s Romeo + Juliet ( 1996 ) new wave Baz Luhrmann

* Najib en Julia ( 2001 ) new wave Theo new wave Gogh

Verder zijn er ontelbaar veel theaterstukken gemaakt, en eigenlijk zijn dat er teveel om op te noemen. Een voorbeeld van een productie is heated stuk Romeo over Julia, geproduceerd door Rick Engelkes. Dit stuk is in 2008/2009 opgevoerd, en is speciaal voor jongeren gemaakt. Geen van de ondervraagden echter had dit theaterstuk gezien.

Van de ondervraagden dice het stuk gezien hebben, heeft iedereen dice een movie gezien heeft, de versie van Baz Luhrmann gezien. Dit resultaat is vrij logisch, aangezien dot de meest recente movie is, en deze expres is aangepast om jonger publiek Te trekken. Zwaarden worden bijvoorbeeld geweren, en ook snelle car ‘s nut strandtenten worden toegevoegd in deze vernieuwde versie new wave het stuk. Het enige digital audiotape exact hetzelfde blijft is heated taalgebruik, iets waardoor heated overgrote deel new wave jongeren heated juist niet wil gaan kijken.

Ook Al heeft maar 40 % new wave de ondervraagden het stuk gelezen of gezien, 100 % new wave de ondervraagden Kent het stuk wel. Degenen die het stuk niet hebben gezien of gelezen, hebben Er new wave gehoord via television, school, of kennen het gewoon door een stukje algemene kennis.

Samengevat:

100 % new wave de ondervraagden is in aanmerking gekomen met heated stuk!

Gelezen/gezien: 40 %

75 % heeft de movie gezien new wave Baz Luhrmann

25 % heeft een theatervoorstelling gezien

Niet gelezen/gezien: 60 %

1/3 Algemene kennis

1/3 Television

1/3 School

De verhouding tussen Al deze informatie kan nu samengevat worden in het volgende diagram:

Aan de ondervraagden dice het stuk niet gezien of gelezen hebben, hebben wij gevraagd wat zij eigenlijk wel new wave het stuk wisten. Hier kwamen de volgende antwoorden uit:

68 % Weet digital audiotape het over romantiek gaat

27 % Kan het verhaal enigszins vertellen

30 % Noemt de familievete

30 % Weet eigenlijk niet veel erover

Aangezien het aantal procenten opgeteld niet 100 is, omdat sommigen meerdere antwoorden gaven, hebben we de informatie in een staafdiagram gezet:

Conclusie:

We kunnen concluderen digital audiotape vrijwel alle jongeren in aanraking komen met heated stuk.

40 % new wave de jongeren heeft het stuk gezien of gelezen, 60 % niet.

De manieren waarop ze meestal in aanraking komen met heated stuk zijn:

– Movie gezien, 30 %

– Theaterstuk gezien, 10 %

– Gehoord op school, 20 %

– Gehoord op television, 20 %

– Algemene kennis, 20 %

Van degenen dice het stuk niet hebben gezien:

– Weet 68 % digital audiotape het over romantiek gaat

– Kan 27 % het verhaal enigszins vertellen

– Noemt 30 % de familievete

– Weet 30 % er eigenlijk niet veel over

Deelvraag 4

Wat spreekt jongeren aan in het stuk?

Om Te kunnen beantwoorden wat de invloed van het stuk ‘Romeo & A ; Juliet ‘ op jongeren van 15 tot nut met 22 jaar is, is heated belangrijk Te weten of het stuk ze aanspreekt en wat wel en wat juist niet.
Hiermee kunnen we namelijk bepalen of ze zich er nog door voelen aangesproken: leeft het stuk nog voor biddy? Is heated interessant voor biddy? Want des te meer mensen geinteresseerd in iets zijn, des te meer de invloed daarvan op biddy is.

Om deze deelvraag Te beantwoorden hebben we gebruik gemaakt new wave de resultaten van onze vragen aan 32 jongeren. 33,3 % new wave de 32 ondervraagden heeft het stuk gezien of gelezen.

Aan 29 personen hebben we vragen gesteld over deze deelvraag.
Hierbij hebben we bij heated verwerken new wave de antwoorden een onderscheid gemaakt tussen degenen dice het stuk wel, en die het stuk niet gezien of gelezen hebben. Dit maakt voor ons namelijk een verschil bij de invloed. Als je het stuk gezien of gelezen hebt wordt je meer, of in ieder geval anders beinvloed door het stuk, is onze overtuiging. Daarnaast wordt je op een andere manier door het stuk aangesproken, omdat je Er simpelweg meer new wave weet ALSs je heated stuk gezien of gelezen hebt, dus je kunt ook beter aangeven of het je aanspreekt en wat je aanspreekt.

11 new wave de 29 personen dice we deze vraag stelden hebben het stuk wel gezien.
new wave biddy zeiden 10, dus 91 % , digital audiotape het stuk biddy aanspreekt.

Wat de ondervraagden in het stuk aanspreekt is in de volgende grafiek in procenten weergegeven.

Van de ondervraagden dice het stuk wel gezien of gelezen hebben, gaf 45 % aan de ouderwetse Afrikaans een pluspunt Te vinden. 9 % gaf aan het digital audiotape het stuk hem/haar helemaal niet aansprak.
Nog eens 18 % gaf aan het verhaal mooi Te vinden, en een andere 9 % vond de balkonscene een pluspunt.
Door degenen dice met ‘ja ‘ antwoordden werd dus vooral gezegd: ‘de ouderwetse Afrikaans heeft wel iets ‘ , en ‘het verhaal is mooi ‘ . Verder wordt de balkonscene ALSs positief benoemd.
Door degene dice met ‘nee ‘ antwoordde werd gezegd: ‘absoluut niet. ‘


18 new wave de 29 jongeren die we deze vraag stelden hebben het stuk niet gezien.
Van biddy spreekt 11, dus 61 % het aan, zij zouden het stuk nog wel eens willen zien.
Van biddy spreekt 7, dus 39 % het niet aan, zij zouden het stuk niet willen zien.

Dit is weergegeven in de volgende grafiek:

Wat de ondervraagden in het stuk aanspreekt is in de volgende grafiek in procenten weergegeven.

28 % geeft aan dat vooral de liefde hem of haar aanspreekt.
22 % zou het ALSs het toevallig voorbijkomt peg wel willen zien.
33 % geeft aan het stuk niet Te hoeven zien.
11 % zegt digital audiotape het thema familievete hem of haar aanspreekt.


conclusie:

We kunnen concluderen digital audiotape het stuk jongeren aanspreekt. Van de 29 jongeren die we in totaal over deze deelvraag vragen gesteld hebben, zegt namelijk 72 % digital audiotape het stuk biddy aanspreekt.

Er is een onderscheid Te vinden tussen degenen dice het stuk wel en niet gezien
hebben in de mate waarin het stuk jongeren aanspreekt. Van de 11 jongeren die heated stuk wel gelezen of gezien hebben zegt namelijk maar liefst 91 % digital audiotape het stuk biddy aanspreekt. Van de 18 jongeren die heated stuk niet gelezen of gezien hebben zegt 61 % digital audiotape het stuk biddy aanspreekt.
De verklaring hiervoor is waarschijnlijk simpel: ALSs het stuk je aanspreekt tabun je het kijken of lezen, dus spreekt het je logischerwijs eerder aan. Als je het stuk niet gelezen of gezien hebt is dit niet zo vanzelfsprekend.

38 % new wave de jongeren dice we vragen hebben gesteld over deze deelvraag heeft heated stuk gezien. 62 % new wave de jongeren dice we vragen hebben gesteld over deze deelvraag heeft heated stuk niet gezien. Een meerderheid heeft het stuk dus niet gezien en wordt Er hierdoor logischerwijs ook minder door aangesproken.

45 % new wave de jongeren dice het stuk gezien of gelezen hebben worden aangesproken door de ouderwetse Afrikaans. 18 % door het mooie verhaal en 9 % door de balkonscene. Deze laatste twee kunnen we onder heated koppie ‘thema ‘ plaatsen, de eerste onder het koppie ‘stijl ‘ , of ‘taalgebruik ‘ . Zo bekeken wordt 45 % new wave deze jongeren aangesproken door de stijl en 27 % door het thema.

28 % new wave de jongeren dice het stuk niet gezien of gelezen hebben worden aangesproken door ‘de liefde ‘ en 11 % door de familievete.
Verder zegt 22 % het stuk nog wel eens te willen zien, en 33 % zegt het stuk niet Te hoeven zien.
We kunnen concluderen dat 39 % new wave de jongeren dice het stuk niet gezien of gelezen hebben aangesproken worden door het thema. Daarnaast spreekt het stuk 33 % niet aan, zij hoeven het niet te zien. 22 % voelen zich met mate aangesproken, zij zouden het stuk peg eens willen zien.

Deelvraag 5

In hoeverre herkennen jongeren zich in kenmerkende thema ‘s new wave het stuk?

Om Te kunnen beantwoorden wat de invloed van het stuk ‘Romeo & A ; Juliet ‘ op jongeren van 15 tot nut met 22 jaar is, is heated belangrijk Te weten in hoeverre de jongeren zich in de kenmerkende thema ‘s new wave het stuk herkennen. Als je je namelijk in een thema herkent, gaat het voor je leven, kun je je er meer bij voorstellen en wordt je dus waarschijnlijk ook meer beinvloed, is onze overtuiging.

De thema ‘s dice we in deelvraag 2 met behulp new wave het book new wave Romeo & A ; Juliet bepaald hebben zijn:
– Rivaliteit ( familievete )

– Agressie
– Liefdesverdriet

– Liefde op het eerste gezicht

– Onoverwinnelijke liefde

– Onmogelijke liefde

– Wraak

– Verlies
– Loyaliteit

– Verbanning
– Uithuwelijking

– Zelfmoord

Om deze deelvraag Te beantwoorden hebben we gebruik gemaakt new wave de resultaten van onze vragen aan 32 jongeren.
We hebben de jongeren de volgende vraag gesteld: Herken je je in het volgende thema, heb je wel eens zoiets meegemaakt? Hierbij hebben we alle thema ‘s genoemd.

We hebben er bij deze deelvraag voor gekozen bij het verwerken new wave de gegevens geen onderscheid Te maken tussen jongeren dice het stuk wel, en jongeren dice het stuk niet gelezen of gezien hebben. Dit hebben we gedaan omdat dot volgens ons bij deze vraag niet uitmaakt: om je in een thema Te herkennen hoef je het stuk niet gezien of gelezen Te hebben.

In totaal hebben we 72 jongeren ondervraagt over deze thema ‘s. De meeste jongeren hebben we meerdere ( twee of drie ) thema ‘s gevraagd.

Onoverwinnelijke liefde: we hebben 3 jongeren ondervraagd, waarvan 67 % nee antwoordde en 33 % ja
Onmogelijke liefde: 14 jongeren ondervraagd, 79 % nee, 21 % ja
Rivaliteit ( familievete ) : 13 ondervraagd, 69 % nee, 31 % ja
Liefde op het eerste gezicht: 9 ondervraagd, 44 % nee, 56 % ja
Zelfmoord: 9 ondervraagd, 56 % nee, 44 % ja
Loyaliteit: 2 ondervraagd, 50 % nee, 50 % ja
Agressie: 3 ondervraagd, 33 % nee, 67 % ja
Wraak: 9 ondervraagd, 67 % nee, 33 % ja
Verlies: 3 ondervraagd, 33 % nee, 67 % ja
Liefdesverdriet: 7 ondervraagd, 29 % nee, 71 % ja
Dit is te zien in de volgende grafiek:

Herken je je in het volgende thema, heb je wel eens zoiets meegemaakt?

We noemen hieronder nog wat uitspraken door de ondervraagden over de verschillende thema ‘s. Ze zijn telkens slechts door een of dainty personen genoemd, daarom hebben we ze niet apart in een grafiek verwerkt.

Over onoverwinnelijke liefde werd bijvoorbeeld gezegd:
‘Ja, waarschijnlijk heeft iedereen Er een in zijn leven. ‘
Over onmogelijke liefde werd bijvoorbeeld gezegd: ‘Nee, niet in mijn omgeving ‘ en ‘Ja natuurlijk wel, new wave dice heel aantrekkelijke vrouwen new wave Amerika nut zo is onmogelijk. ‘
Over rivaliteit ( familievete ) werd bijvoorbeeld gezegd: ‘Ja digital audiotape gebeurt natuurlijk wel een beetje, maar niet echt in mijn directe omgeving ‘ en ‘Niet echt zo extreem of zo ‘
Over liefde op het eerste gezicht werd bijvoorbeeld gezegd: ‘Nee dice ben ik nog niet tegen gekomen nee ‘ en ‘Ja, kijk eens wie er voor me staat! ‘
Over zelfmoord werd bijvoorbeeld gezegd: ‘Ja, op school heeft de vader van iemand zelfmoord gepleegd ‘ en ‘Nou gelukkig niet ‘
Over loyaliteit werd bijvoorbeeld gezegd: ‘weinig ‘ en ‘Ja, dat herken je nu ook peg wel, digital audiotape je niet weet aan wie je loyaal moet zijn. ‘
Over agressie werd bijvoorbeeld gezegd: ‘Ja tuurlijk, ruzie in de buurt ‘ en ‘wel bij vrienden, niet bij familie ‘ .
Over wraak werd bijvoorbeeld gezegd: ‘Ja, in een Kung-Fu movie, maar niet echt in het echte leven ‘ en ‘Ja maar niet op dice manier ‘ .
Over verlies werd bijvoorbeeld gezegd: ‘Ja, digital audiotape maak je natuurlijk altijd mee ‘
Over liefdesverdriet werd bijvoorbeeld gezegd: ‘Ja ik denk digital audiotape veel mensen digital audiotape wel eens hebben meegemaakt ‘ nut ‘Wel om me heen, niet zelf ‘ .

conclusie:

Van de 72 ondervraagden hebben 30, oftewel 42 % geantwoord zich in het gevraagde thema Te herkennen. Dit is dus de minderheid. We kunnen naar aanleiding hiervan constateren dat jongeren zich in de thema ‘s over het algemeen niet erg herkennen, ze hebben niet zoiets meegemaakt.

Per thema bekeken kunnen we echter constateren digital audiotape een meerderheid zich herkent in de thema ‘s liefdesverdriet ( 71 % ) , verlies ( 67 % ) en agressie ( 67 % ) .
De volgende thema ‘s worden het minst herkend: onmogelijke liefde ( 21 % ) , rivaliteit ( 31 % ) , onoverwinnelijke liefde ( 33 % ) en wraak ( 33 % ) .
Herkenning new wave de thema ‘s liefde op het eerste gezicht ( 56 % ) , loyaliteit ( 50 % ) nut zelfmoord ( 44 % ) ligt dicht bij elkaar: bijna evenveel mensen herkennen zich hier wel en niet in.

We kunnen dus concluderen dat de jongeren zich niet erg herkennen in de kenmerkende thema ‘s new wave Romeo & A ; Juliet, en dan met name niet in ‘onmogelijke liefde ‘ , ‘rivaliteit ‘ , ‘onoverwinnelijke liefde ‘ en ‘wraak ‘ . Jongeren herkennen zich echter wel met mate in de thema ‘s ‘liefdesverdriet ‘ , ‘verlies ‘ nut ‘agressie ‘ . Deze thema ‘s zijn dus voor biddy nog actueel.

Twee jongeren dice we ondervraagd hebben in Amsterdam

Deelvraag 6

In hoeverre worden jongeren geraakt door het stuk?

Om deze deelvraag Te beantwoorden, hebben we de jongeren gevraagd of ze zijn gaan nadenken over het stuk, en zo ja, waarover dan. Want wanneer je wordt geraakt door iets, tabun je Er achteraf ook over nadenken, namen we aan.

We hebben 16 jongeren de vraag gesteld, waarvan 56 % het stuk wel gezien of gelezen had, en 44 % niet. Het is nodig onderscheid Te maken in jongeren dice het stuk wel gezien of gelezen hebben, en jongeren dice het stuk niet gezien of gelezen hebben. Het is namelijk vrij logisch digital audiotape jongeren dice het stuk niet gezien of gelezen hebben, er niet door kunnen zijn geraakt en er dus ook niet over zijn gaan nadenken. Dit blijkt ook uit de volgende resultaten:

Wel gezien/gelezen:

22 % Is gaan nadenken over heated stuk — 100 % Over de onmogelijke liefde

78 % Is niet gaan nadenken over het stuk

Niet gezien/gelezen:

100 % Is niet gaan nadenken over het stuk

Degenen dice wel zijn gaan nadenken over het stuk, gaven ALSs reden de onmogelijke liefde.

Degenen die niet zijn gaan nadenken over het stuk, gaven bijvoorbeeld ALSs antwoord: “nee, het is een film” , of “no, we should travel on with our life, I live for the future”

Deze resultaten zijn rain trees te vatten in het volgende diagram:

Conclusie:

Slechts 22 % new wave de ondervraagden dice het stuk wel gezien of gelezen hebben, is gaan nadenken over heated stuk. Dit is erg weinig, en we kunnen dus concluderen dat jongeren weinig geraakt worden door het stuk. Jongeren worden vooral geraakt door de ‘onmogelijke liefde ‘ .

Afbeelding new wave Romeo en Julia new wave Charles and Mary Lamb, uit Narratives from Shakespeare

Conclusie

Wat is de invloed ‘Romeo & A ; Juliet ‘ new wave William Shakespeare op jongeren in Amsterdam nu?

We hebben gezien digital audiotape alle ondervraagde jongeren het stuk kennen: ze zijn Er ooit mee in aanraking gekomen. Hieruit kunnen we al concluderen digital audiotape de invloed van het stuk enorm groot is.

Maar liefst 41 % new wave de ondervraagde jongeren heeft heated stuk gezien of gelezen. De meerderheid echter, namelijk 59 % heeft het stuk niet gezien of gelezen. Dit kun je zien ALSs een grote invloed new wave een stuk digital audiotape Al in 1595 is opgevoerd. Of dot een invloed is op de jongeren zelf ( eigen motivatie ) of op de maatschappij ( heated stuk wordt op school besproken ) blijkt echter niet uit ons onderzoek.

Daarnaast zegt ook 72 % new wave de ondervraagden door het stuk Te worden aangesproken, het stuk lijkt jongeren dus genuine iets te doen. De jongeren worden met name aangesproken door de thema ‘s nut de Afrikaans.

Volgens ons wordt echter pas echt bepaald of het stuk ze beinvloedt, als we kijken naar de mate waarin ze erdoor geraakt worden: worden de jongeren erdoor aan het denken gezet? Maar bij de vraag of het stuk ze ook daadwerkelijk aan het denken heeft gezet, antwoordde slechts 22 % positief. Dit maakt het moeilijk Te concluderen wat precies de invloed is.

Jongeren geven ook aan zich over het algemeen niet in de kenmerkende thema ‘s new wave het stuk Te herkennen. Ze zeggen zich vooral in ‘liefdesverdriet ‘ , ‘verlies ‘ nut ‘agressie ‘ Te herkennen. Ze zeggen zich voornamelijk niet in ‘onmogelijke liefde ‘ , ‘rivaliteit ‘ , ‘onoverwinnelijke liefde ‘ en ‘wraak ‘ Te herkennen. Volgens ons zijn de meest kenmerkende thema ‘s new wave het stuk ‘Romeo & A ; Juliet ‘ onmogelijke liefde en onoverwinnelijke liefde. De thema ‘s ‘liefdesverdriet ‘ , ‘verlies ‘ nut ‘agressie ‘ zijn volgens ons minder kenmerkend.

‘Onmogelijke liefde ‘ is nu in Amsterdam nauwelijks aan de orde, daarom herkennen de jongeren dot thema minder. Ditzelfde geldt voor onoverwinnelijke liefde.
Daarentegen geven sommige jongeren wel aan aangesproken Te worden door het verhaal, en dus het verhaal new wave onmogelijke liefde, en juist ook hierdoor aan het denken worden gezet.
Aan de ene kant zou je dus kunnen zeggen digital audiotape het stuk jongeren niet aanspreekt omdat het ‘verjaard ‘ is, de thema ‘s zijn niet voldoende meer actueel. Aan de andere kant kun je zeggen digital audiotape dot sommige jongeren juist aanspreekt: zij worden aangesproken door het taalgebruik en zij worden door de onmogelijke liefde aan het denken gezet.

Als je nu samenvattend zegt: Wat is de invloed ‘Romeo & A ; Juliet ‘ new wave William Shakespeare op jongeren in Amsterdam nu? ,

dan is de invloed dat alle jongeren het stuk kennen en ook een groot deel het gezien heeft. De jongeren herkennen zich overwegend niet in heated stuk en worden Er ook over het algemeen niet door aan het denken gezet. Wel spreekt heated stuk ze aan.
De jongeren zijn dus beinvloed wat betreft digital audiotape het ze aanspreekt en ze het stuk kennen.

Nawoord

Na veel wikken en wegen over met wie we zouden samenwerken en wat ons onderwerp zou worden ( zo passeerden ook de ontwikkeling van Londen en de invloed van Shakespeare, beiden Te algemeen, de review ) , hadden we in oktober dan besloten ons profielwerkstuk te houden over de invloed van ‘Romeo & A ; Juliet ‘ op jongeren. Ten eerste was heated moeilijk een goede hoofdvraag en goede deelvragen Te formuleren. Dit alleen Al leverde enkele gesprekjes met onze begeleidster, mevrouw De Rooij, op. Want: wat is een goede hoofdvraag en hoe kun je dice beantwoorden? Hij moet niet Te algemeen zijn, duidelijk zijn nut in principe alle deelvragen omvatten. Het ( denk ) werk digital audiotape hierin ging zitten viel ons eigenlijk al tegen. Maar toen waren we eruit en eigenlijk wel heel enthousiast over ons onderwerp. Om vier new wave onze zes deelvragen Te beantwoorden zouden we namelijk jongeren in de leeftijd van 15 t/m 22 jaar gaan ondervragen in Amsterdam, met een filmcamera op zak. Het leek Sarah namelijk leuk om voor de eindpresentatie op 25 maart naast een powerpoint met verhaaltje stukjes movie Te laten zien, door ons zelf gemonteerd, van onze eigen resultaten!

Voordat we de jongeren gingen ondervragen moesten we natuurlijk eerst vragenlijstjes opstellen en deze ook testen ( ons gidsexperiment ) . We hebben dainty gidsexperimenten gehouden, de resultaten hiervan zijn Te vinden in bijlage 2. Ons eerste gidsexperiment hielden we op school in de pauze, en ons tweede gidsexperiment hielden we ‘s avonds in het dorp. Hierbij hebben we ook voor het eerst de filmcamera gebruikt. De resultaten van ons tweede gidsexperiment waren niet genuine gunstig ; er waren namelijk niet veel jongeren en we hadden onze vragen ook niet echt op een rijtje. Na deze gidsexperimenten hebben we met de hulp van mevrouw De Rooij onze uiteindelijke vragenlijstjes opgesteld, te vinden in bijlage 3.

En toen was 24 november de grote dag daar: we gingen jongeren in Amsterdam interviewen! Er zaten genuine enkele dingen tegen: het weer en het feit digital audiotape we elkaar kwijtraakten. Het was regenachtig weer en het waaide ook flink, niet fijn dus om mensen op straat aan Te spreken en onze niet geplastificeerde vragenblaadjes waren ook nauwelijks tegen regen bestand. Maar digital audiotape maakte ons toen eigenlijk niet meer uit: we waren al lang blij digital audiotape we elkaar gevonden hadden! We waren namelijk vanaf een verschillend station naar Amsterdam gereisd en zouden elkaar daar treffen op spoor 5 maar: Thirsa had de trein gemist en Sarah haar mobiel vergeten. Wat volgde kun je raden: Thirsa snelde na aankomst naar het afgesproken station waar Sarah niet Te vinden was, belde Sarah vervolgens tien keer zonder resultaat, en Sarah zelf liep al een half uur over heated station Te dwalen. Wonder boven wonder liepen we elkaar tegen het lijf! De dag kon dus niet meer stuk.

Het onderzoek ging eigenlijk heel voorspoedig, ondanks heated weer. Soms hadden we een aantal mensen achter elkaar om Te vragen, en soms een poosje niemand maar we hebben uiteindelijk 32 mensen kunnen vragen, meer dus dan onze doelstelling van 25!

De mensen dice we ondervroegen reageerden ook positief, veel wisten wel iets te vertellen waardoor leuke gesprekjes ontstonden. Bij sommigen ook ( vooral bij buitenlanders ) verliepen de gesprekken stroef. Weinig mensen hadden Er bezwaar tegen digital audiotape we hen filmden. Bij de anderen schreven we gewoon op wat ze zeiden. Hierna moesten we natuurlijk de resultaten gaan verwerken en daarmee onze deelvragen beantwoorden. Deelvraag 1 en 2 hadden we tegen deze tijd Al beantwoord met behulp new wave het originele book new wave het stuk.

Over heated verwerken new wave de resultaten hebben we vervolgens bitty een gesprekje met mevrouw De Rooij gehad. Het beste dachten we ze te kunnen verwerken in ‘simpele ‘ grafiekjes, waarin we de per centums van ‘ja ‘ nut ‘nee ‘ opnamen. Als er specifieke antwoorden waren zoals ‘mij spreekt vooral de liefde aan ‘ of ‘dat komt wel voor, maar niet dichtbij ‘ hebben we deze ALSs meer dan 1 persoon dot gezegd had opgenomen in een aparte grafiek zoals in deelvraag 4, en er anders bij vermeld, zoals in deelvraag 5. Na de resultaten voor zover dot kon in grafieken Te hebben verwerkt, trokken we onze conclusies van de deelvragen, Sarah van deelvraag 3 nut 6, Thirsa van deelvraag 4 nut 5. Hierna hebben we gezamenlijk onze uiteindelijke conclusie getrokken. Dit was erg moeilijk. Ik heb hierboven een enthousiast verhaal geschreven over hoe heated ons is vergaan en we vonden heated ook leuk om Te doen, maar het is een erg subjectief onderwerp. Ten eerste de hoeveelheid ondervraagden: 32 is niet representatief.

Ten tweede zijn de antwoorden new wave de jongeren moeilijk Te verwerken, want het zijn vaak unfastened vragen, dus ligt het Er erg aan hoe wij de antwoorden interpreteren en omdat vaak slechts enkele personen hetzelfde antwoord gaven, ook moeilijk in een grafiek weer te geven. Het allermoeilijkste is om vervolgens de conclusie new wave dice deelvragen, en de uiteindelijke conclusie Te trekken. Want hoe bepaal je wat de invloed is op jongeren? De conclusies van de deelvragen zijn al vrij subjectief en we hebben verder geen objectieve getallen. Daarnaast: wanneer wordt iemand ergens door beinvloed? Hoe meet je dot? En verder waren de conclusies van de deelvragen tegenstrijdig: zo werd de meerderheid van de ondervraagde jongeren door heated stuk aangesproken en kende iedereen het stuk, maar herkende de minderheid zich in de thema ‘s en werd een peg kleinere minderheid erdoor aan het denken gezet. We hebben ons best gedaan en de conclusie verder vrij algemeen gehouden: de jongeren zijn beinvloed wat betreft digital audiotape ze er door zijn aangesproken en digital audiotape ze het allemaal kennen. Dit viel ons dus erg tegen, de subjectiviteit van ons onderzoek. De samenwerking is verder Prima verlopen. We gaan al jaren met elkaar om en weten wel een beetje wat we aan elkaar hebben, bovendien hebben we het allebei serieus genomen. Sarah heeft zich gebogen over het voorwoord, de methode verklaring, deelvraag 1, 3 nut 6. Thirsa heeft de inleiding, deelvraag 2, 4 en 5 en het nawoord voor haar rekening genomen. Samen hebben we de uiteindelijke conclusie getrokken en de vormgeving bepaald.

Bronvermelding

– Shakspere: een biografie – Bill Bryson ( boek )

– hypertext transfer protocol: //www.hundsness.com/plays/ ( original book )

– hypertext transfer protocol: //nl.wikipedia.org/wiki/Romeo_en_Julia

– hypertext transfer protocol: //en.wikipedia.org/wiki/Romeo_and_Juliet

– hypertext transfer protocol: //nl.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare

– hypertext transfer protocol: //en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare

– El dorado

– Hamlet, werkstuk door Thirsa de Wit in 2008

– hypertext transfer protocol: //www.online-literature.com/shakespeare/

– hypertext transfer protocol: //www.online-literature.com/quotes/quotation_search.php? author=Shakespeare & A ; from=Romeo+and+Juliet

– hypertext transfer protocol: //www.folger.edu/Content/Discover-Shakespeare/Shakespeares-Life/

x

Hi!
I'm Niki!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out