Vad används blodet till?Blodet används bland annat vid förlossningar, operationer, olyckor, behandling av cancersjukdomar och kroniska sjukdomar.Läs gärna några av våra blodmottagarberättelserTaggar: blodanvändning, blodtransfusionUPP Fick du svar på din fråga? Ja | NejHur mycket blod lämnar jag varje gång?4,5 dl. Det är mindre än en tiondel av din blodvolym.Taggar: blodgivningUPP Fick du svar på din fråga? Ja | NejTar ni några prover på mitt blod?Ja. Vi kontrollerar alltid ditt blod, dels för din egen skull och dels för att ditt blod inte ska kunna skada mottagaren.Vi tar prov vid varje blodgivning för att upptäcka gulsotsvirus (typ B eller C), syfilis och HIV. Vi kontrollerar även ditt blodvärde (Hb). Blod från nya blodgivare testas även för HTLV I + II, virus som är sällsynta i Sverige men förekommer i andra länder.Taggar: testUPP Fick du svar på din fråga? Ja | NejBlir jag trött av att ge blod?De flesta känner ingen skillnad. Nytt blod bildas ständigt. Efter cirka en månad finns normalt antal röda blodkroppar i cirkulation igen. Vita blodkroppar och blodplättar har återbildats inom ett dygn.Taggar: blodgivningUPP Fick du svar på din fråga? Ja | NejHur ofta får jag ge blod?Om du är kvinna kan du lämna blod högst tre gånger per år och som man fyra gånger.Taggar: blodgivningUPP Fick du svar på din fråga? Ja | NejKan jag idrotta direkt efter blodgivningen?Träna och motionera lätt går bra. Men om du tävlar bör du tänka på att din maximala förmåga är nedsatt veckan efter blodgivningen.Taggar: blodgivningUPP Fick du svar på din fråga? Ja | NejHur lång tid tar det att ge blod?Högst tio minuter. Sedan vill vi förstås bjuda på fika, så räkna med en halvtimme.Taggar: blodgivningUPP Fick du svar på din fråga? Ja | NejBlir jag blodfattig av att ge blod?Nej, en frisk människa ger av sitt överskott. Kontroll av blodvärdet görs vid varje blodgivning.Taggar: blodgivningUPP Fick du svar på din fråga? Ja | NejVarför måste jag fylla i en hälsodeklaration varje gång?Vi vill att du verkligen tar ställning till att du anser dig vara frisk innan du ger blod.Eftersom vi endast testar för ett fåtal virussjukdomar är det viktigt att du svarar sanningsenligt på frågorna i hälsodeklarationen.Taggar: blodgivningUPP Fick du svar på din fråga? Ja | NejFinns det några skäl till att jag inte ska lämna blod?Om du är frisk finns inga skäl. Men om du till exempel lever på ett sådant sätt att du utsätter dig för för blodsmitta ska du avstå. Om du varit utomlands måste du ibland också avstå för en kortare eller längre tid. Vissa läkemedel är olämpliga vid blodgivning. Taggar: utlandetUPP Fick du svar på din fråga? Ja | NejVarför bjuder ni på järntabletter?Därför att du förlorar lite järn med blodet du ger. Och eftersom kroppen bara tar upp 1/10 av det järn du äter så får du extra järn av oss. Vi vill dig väl.

x

Hi!
I'm Niki!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out